Duszpasterze

Duszpasterze

Obecni duszpasterze Parafii Osielec:

Ks. Tadeusz Tokarz – Proboszcz

Ks. Kanonik Stanisław Skowronek

W Parafii Osielec pracowało jak dotąd 22 księży proboszczów, oraz 58 księży wikariuszów.

Księża Proboszczowie, którzy pracowali w Parafii Osielec:

1Franciszek Balcarczyk    1842 – 1847
2Józef Komperda    1847 – 1848
3Jan Chryzostom Warzecha    1848 – 1861
4Antoni Jaworski    1861 – 1867
5Jan Biela    1867 – 1868
6 Henryk Lipnicki    1868 – 1872
7Wincenty Komorowski    1872 – 1873
8Michał Jurkowski    1873 – 1877
9Jan Suwada    1877
10Kasper Bujałkowski    1877 – 1883
11Wojciech Lipka    1883
12Henryk Hradeczny    1883 – 1903
13 Andrzej Woźny    1903 – 1904
14 Franciszek Kluka    1904 – 1914
15Stanisław Szybowski    1914
16 Edward Komar    1914 – 1918
17Jan Rychlik    1918 – 1938
18Józef Zapała    1938 – 1939
19Ferdynand Wawro    1939 – 1967
20Juliusz Szafrański    1967 – 1994
21 Stanisław Skowronek     1994 –
22Tadeusz Tokarz            2018 –

Księża Wikariusze, którzy pracowali w Parafii Osielec

1Fryderyk Wurfel    1843 – 1845
2Jan Relowski    1845 – 1847
3Józef Godowski    1847 – 1948
4Karol Nowicki    1949
5Józef Wasiewicz  1949
6Józef Zazarski    1849 – 1851
7Józef Opydowicz    1851 – 1853
8Maciej Dzielski  1854
9Tomasz Kossek    1855
10Tadeusz Chwalibóg 1863
11Ludwik Rudnicki    1866
12Michał Harbuz  1867
13Franciszek Rączka  1882-1883
14 Błażej Sąsiadek  1885
15Jan Kozak    1885
16Franciszek Kostórkiewicz  1886
17Tomasz Włodarczyk 1886
18Antoni Skorudziński  1887
19Franciszek Nowobilski    1889
20Józef Skoczyński  1890
21Jan Matog    1892
22Franciszek Namysłowski    1893
23Adam Rapała    1895
24Michał Siewierski    1898
25Franciszek Kostórkiewicz    1900 – 1901
26Józef Szwed    1901
27 Antoni Opyrchał    1915 – 1918
28Stefan Piotrowski    1918 – 1920
29Józef Sykulski    1931 – 1932
30Władysław Bodzek    1932 – 1933
31Edward Pyzia    1933 – 1934
32Kazimierz Kłósak    1934 – 1935
33Franciszek Zyzański    1935
34 Stanisław Tomczyk    1935
35Józef Zapała    1937
36Władysław Orzechowski    1940-1941
37Jan Miranów    1941
38Ignacy Lang    1942 – 1945
39Tadeusz Zalarski    1963 – 1964
40Juliusz Szafrański    1964 – 1967
41Jan Myjak    1969 – 1972
42Franciszek Pacana    1972 – 1975
43Stanisław Sumera    1975 – 1977
44Józef Jasek    1977 – 1980
45Marian Chryc  1980 – 1984
46Andrzej Trzop    1984 – 1986
47Józef Gębala    1986 – 1988
48Andrzej Ojczyk    1988 – 1990
49Tadeusz Różałowski    1990 – 1996
50Stanisław Kostecki    1996 – 1998
51Ryszard Barański    1998 – 1999
52Sławomir Półtorak    1999 – 2002
53Piotr Fąfrowicz    2002 – 2004
54Artur Gadocha    2004 – 2008
55Grzegorz Kurzec    2008 – 2013
56Konrad Natkaniec   2013 – 2016
57Zbigniew Pytel  2016 – 2017
58Piotr Anielski 2017 – 2018
Skip to content