XXX Niedziela Zwykła

XXX Niedziela Zwykła

25.10.2020 r.

(J 17,17ba)
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

(Łk 13,10-17)
Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: „Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu”. Pan mu odpowiedział: „Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?” Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Nieg
o.

Słowo Boże wzywa nas, abyśmy szczerze miłowali się wzajemnie i szczerze przebaczali sobie wzajemnie, tak jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie. W taki sposób staniemy się naśladowcami Boga, postępując tylko drogą miłości, drogą najdoskonalszą, tak jak Chrystus nas umiłował i wydał siebie samego za nas jako ofiarę przebłagalną, miłą Bogu. Jako dzieci Boże nie żyjemy już na wzór tego świata, ale trwamy w czystości, dobroci, szczodrości, stroniąc od wszelkiej bezużytecznej mowy, bo naszym językiem jest dziękczynienie Bogu za wszystko. Potwierdzamy świętym życiem bezcenny dar wiary raz na zawsze przekazany tym, których wybrał Chrystus. Nie mamy już nic wspólnego z ciemnością, którą niegdyś byliśmy, bo teraz jesteśmy światłością w Panu i postępujemy jako dzieci światłości.

Skip to content