II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu

28.02.2021 r.

(Mt 17,7)
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

(Mk 9,2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

__________________________________________________________________________

HARMONOGRAM UDZIAŁU W MSZACH ZBIOROWYCH

PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA W TRZECIE SRODY MIESIĄCA

20.01.2021

Rodziny z Os. Grzybkowa, Dańkowa, Hodanowa, Leśniakowa, Dutkowa, Oleksowa, Matułowa, Wojtaszki

17.02.2021

Rodziny z Os. Sępkowa, Sendrowa, Wronkowa

17.03.2021

Rodziny z Os. Niziołkowa, Słoninowa, Budowa

21.04.2021

Rodziny z Os. Misiarzowa, Janikowa, Morawowa

19.05.2021

Rodziny z Os. Zagrody, Bachule, Brodaniec, Sołtystwo

16.06.2021

Rodziny z Os. Balcerzowa, Solowskich, Harwatowa

21.07.2021

Rodziny z Os. Kotowa, Książkowa, Głodkowa

18.08.2021

Rodziny z Os. Działkowa, Brzanowa, Rusinowa, Koniówkowa

15.09.2021

Rodziny z Os. Bogaczowa, Kowalowa, Bańdurowa

20.10.2021

Rodziny z Os. Zarębowa, Blok, Baranowa

17.11.2021

Rodziny z Os. Karbowa, Świstkowa

Skip to content